top of page

Windenergie

Wind Farm : “Hoe word je eigenaar van windturbines zonder risico's te nemen”

12 M€

Falmagne (Dinant)

Risico's nemen durven coöperatieve vennootschappen vaak niet alleen. Met de hulp van een derde investeerder die naar hen luistert, wordt alles mogelijk. In de buurt van Dinant heeft cvba Wind Farm drie windturbines gebouwd die, op het eerste zicht, onbetaalbaar leken.

Zo aantrekkelijk, maar…

Doen of niet doen? “Ik herinner me de lange vergaderingen in de winter van 2016”, zegt Emmanuel Berryer, CEO van Green-Invest. “Wij hadden het initiatief genomen om de aarzelende cvba trachten gerust te stellen. Investeren in windenergie kan afschrikkend zijn gezien de bedragen en de risico’s die een dergelijk project met zich meebrengt”. Luisteren, verzoenen en helpen bij het nemen van beslissingen: dit is één van de schaduwtaken van Green-Invest. “Je moet je een lange houten tafel voorstellen met een steentje dat van de ene vennoot naar de andere gaat”, vervolgt de CEO. “Op het einde, nadat ieder zijn mening heeft gegeven en de geesten rijp zijn, gaan we samen verder”. Het project? Dat van de cvba Wind Farm, op prachtige plateaus ten zuiden van Dinant. Daar waait de wind optimaal om groene energie te produceren.

Falmagne.jpg
F1.jpg

Slim geld

De vennoten van de cvba hadden een vergunning om drie windturbines te bouwen in een park van vijf. De investering? Kolossaal: 12 miljoen euro. Geconfronteerd met dit obstakel heeft de cvba het bijna opgegeven. “Op de klassieke manier”, zegt Emmanuel Berryer, “zouden onze cliënten rente hebben betaald die vergelijkbaar zijn met die voor vastgoedsector. Wat wij hebben voorgesteld kost de helft daarvan”. De oplossing voorgelegd door Green-Invest is om vers en slim geld aan te bieden om de situatie te ontgrendelen. De cvba neemt hiermee geen risico's die inherent zijn aan de bouwwerkzaamheden zelf. Het vertrouwt op de derde-partij investeerder. In concreto sluiten de coöperatieve vennootschap en Green-Invest een portageovereenkomst. Op het einde van de rit wordt de cvba weer volle eigenaar en het verzeekert een redelijk rendement aan de derde investeerder. Dit is een veel goedkopere oplossing dan via de klassieke weg.

“In overeenstemming met de regels van de kunst”

Na een aarzelend begin, ging alles heel snel. “Vandaag beschikt de cvba over echte troeven. Het is bemoedigend dat vennoten met verschillende achtergronden in zo'n korte tijd een dergelijk resultaat kunnen bereiken. Elk van de drie windturbines produceert bijna 5.000 MWh/jaar”, bevestigt de CEO van Green-Invest. Andere windturbines zijn toegevoegd aan het windmolenpark van Falmagne, dat in het Waals Gewest als voorbeeldig wordt beschouwd. Dit project heeft er anderen voortgebracht. Enerzijds het verlangen naar ondernemerschap en duurzame ontwikkeling, anderzijds de financiële ervaring en het beschikbare kapitaal: het moest een match zijn.

F3.jpg

Andere windenergieprojecten

Mesnil - KIWA.jpg

Mesnil

4 M€

2,3 MW

Mesnil-Saint-Blaise (BE)

bottom of page